Akvakultur

Malm Orstad Defence - Solving complex challenges for the military marked
Det er stort fokus på å få fiskeoppdrett vekk fra fjordene og lengre ut i åpne havområder. Man vil da møte flere utfordringer som man ikke har med en tradisjonell oppdrettsmerd, det vil blan annet kreve mer robust utstyr og ny teknologi samt strenge krav til dokumentasjon og godkjenninger.

Malm Orstad har over 70 år opparbeidet seg høy kompetanse på design og produksjon av hydraulisk og mekanisk utstyr med høye krav til driftsikkerhet under bruk i røffe miljø offshore. Med denne kompetansen tar vi kjent teknologi fra olje- og gass industrien, og tilpasser den for bruk på offshore oppdrettsmerder.

I samspill med kunden designer og fabrikererer vi løsninger og systemer som er tilpasset dette «nye» miljøet både mht fiske velferd, effektivitet, HMS, myndighetskrav, etc.
 
Malm Orstad er stolte av å være en av kjerne leverandørene til verdens første oppdrettsanlegg til havs – Ocean Farm 1. Her har vi utviklet, fabrikert og installert drift system for et skyveskott som har en betydelig funksjon for havmerden. Se video under for mer info.
Idar%20Vassb%C3%B8

Challenge us

Idar Vassbø

Chief Sales / Operating Officer (CSO / COO)

+47 916 31 511
iva@malmorstad.no