KHMS

Etikk

Vi arbeider etter høye etiske standarder og prinsipper om samfunnsansvar, eierstyring og selskapsledelse. Malm Orstad skal fremme god helse og et trygt arbeidsmiljø i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder.

Vi er opptatt av å være med på utvikling av samfunn og ivareta miljøet, og stiller krav både internt og til leverandører i forhold til verdier og standarder for menneskerettigheter, arbeidstagers rettigheter, miljø- og antikorrupsjon.


Les mer
Etikk
Anne%20Elisabeth%20Wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE-R Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no