KHMS

HMS Politikk

HMS har høyeste prioritet i Malm Orstad AS. Målet om å unngå skader skal alltid ha førsteprioritet i alle våre aktiviteter; uansett sted, tid eller krav til produktivitet.

Malm Orstad har en samordnet ledelse av helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet. HMS systemet vårt er basert på involvering og forpliktelse fra alle ansatte, er implementert og vedlikeholdes gjennom alle nivåer i organisasjonen.


Les mer
_DT86380
Anne%20Elisabeth%20Wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE-R Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no