KHMS

Kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikk
Vår Kvalitetsledelse er høyt prioritert, med en integrert ledelse av HMS og kvalitet. Malm Orstad skal utvikle, konstruere, tilvirke og levere produkt og tjenester med riktig kvalitet og "Riktig første gang". Videre skal vi oppfylle offentlige krav og forskrifter.

Alle ansatte skal ha den riktige kompetansen for på alle måter å kunne utføre sitt arbeid av høy kvalitet, og på en forsvarlig måte. Malm Orstad skal også være en arbeidsplass for faglig utvikling med meningsfylte arbeidsoppgaver.


Innkjøp av varer og tjenester skal ivaretas med kontroll og evaluering av leverandører.

Malm Orstad er avhengig av sine kunder og vil opprettholde et gjensidig samarbeid som fordrer begge parters evne til å skape verdi.

Tilbakemeldinger fra markedet og internt i bedriften skal aktivt brukes til å forbedre markedsarbeid, produkt og arbeidsmetoder.

Aktiviteter skal styres som prosesser for effektivt å oppnå optimale resultater. Prosesser, styrings-systemer og aktiviteter skal dokumenteres for å oppnå overensstemmelse med kundekrav og øvrige interesseparters forventninger, bedriftens krav, gi objektive bevis og data til analyse av trender og forbedringer.

Malm Orstad vil arbeide aktivt med å forbedre egne rutiner. Alle feil og uønskede hendelser skal bli behandlet og analysert. Det vil også bli satt i gang korrigerende og forebyggende tiltak, samt en evaluering av disse.

Kontinuerlig forbedring av Malm Orstads samlede prestasjonsevne er et vedvarende mål.
Anne%20Elisabeth%20Wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE-R Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no