4C SOLUTIONS VINNER KONTRAKT I SØR-KINAHAVET

4csolutions logo w347
4C Solutions AS (4CS) har vunnet en betydelig kontrakt med China Offshore Oil Engineering (COOEC). Selskapet skal levere et komplett beredskaps system for reparasjon av rørledninger offshore i Sør-Kinahavet.

Kontrakten omfatter design, fabrikasjon, testing og levering (EPC) av et system som kan brukes til reparasjon av rørledninger mellom 6" og 30" diameter. Systemet er beregnet for bruk i vanndybder helt ned til 2000m.
 
4CS skal i tillegg ha ansvaret for opplæring av COOEC personell og ledelse av offshore testing av utstyret i Kina.
 
Prosjektet er allerede igangsatt, og planlagt levering er høsten 2018.

‘Vi gleder oss stort over å ha vunnet denne kontrakten’ sier David Cooke, administrerende direktør i 4C Solutions. ‘Vi vil ta med oss all erfaring fra vårt omfattende engasjement fra andre tilsvarende systemer for reparasjon av rørledninger. Vi ser virkelig frem til et godt samarbeide med COOEC på dette prosjektet.
 
‘Nøkkelpersonellet i 4CS har jobbet med utvikling og levering av slike systemer og komponenter i 30 år, og denne kontrakten er viktig for oss slik at 4C Solutions kan forsterke sin posisjon som global EPC leverandør i markedet for reparasjoner, strukturer, røroppkobling og verktøy under vann’
 
Om 4C Solutions AS

4C Solutions AS (4CS) er en EPC-leverandør av innovative verktøy, systemer og komponenter for rørledningsforbindelse og reparasjoner under vann, undervannsstrukturer (f.eks. PLEM, PLET, SSIV, T-rør, rørstøtter, PLR og manifolder) samt installasjonshjelpemidler og verktøy.

4CS kombinerer og administrerer ekspertisen til følgende bedrifter:
  • DesignBanken (Stavanger) – design og prosjektledelse
  • Randaberg Industries (Stavanger) – produksjon (dypvannskaianlegg)
  • Malm Orstad (Stavanger) – maskinering, hydrauliske komponenter og systemer
  • Isotek Oil & Gas (Leeds, Storbritannia) – styresystemer, elektriske komponenter og sveiseutstyr tilpasset bruk under vann.

4CS er et uavhengig aksjeselskap og er entreprenørpartner når ekspertisen til to eller flere av de ovennevnte bedriftene kreves for å utføre arbeidet i et EPC-prosjekt.

4CS bruker spesialistkompetanse fra disse partnerbedriftene, noe som muliggjør en totalbemanning på om lag 200 ansatte gjennom prosjektets levetid.

4CS driver global virksomhet på undervannsmarkedet, og vår viktigste drivkraft er å spare kostnader for våre kunder ved å benytte en smart forretningsmodell og smarte tekniske løsninger som er egnet for formålet.

For videre informasjon vennligst kontakt:

David Cooke
Managing Director
4C Solutions AS
Mobile: +47 477 11 150
David.Cooke@4csolutions.no
www.4csolutions.no