Continuous Moving Skidding System:

Verdens raskeste skiddesystem

skiddeutstyr hoved
Malm Orstads nyutviklede skiddesystem opererer over dobbelt så raskt som dagens systemer og vil kunne gi en effektiviseringsgevinst ingen engang hadde våget å håpe på.

Se demonstrasjonsvideo av den nye skidden:
– Hele poenget med oppdraget var å utvikle et mer effektivt system, men at det skulle kunne operere over dobbelt så raskt som dagens var over all forventning.
– En verdensnyhet?
– Så vidt meg bekjent finnes ikke noe liknende på markedet i dag, sier Haakon Wiik, prosjektleder for nyvinningen.


GODT SAMARBEID

Mye tyder på at kunden, Island Offshore, får julegaven de har ventet på.
– Det blir mest sannsynlig FAT-testing i desember, sier Wiik forhåpningsfullt og fornøyd på samme tid. Han roser samarbeidspartnerens risikovilje.
– Prosjekter som dette innebærer alltid en viss risiko. Avstanden mellom suksess og fiasko er små. Men Island Offshore har vært villige til å satse, sier han.


STATOIL-INITIATIV

Island Offshores intervensjonsfartøy, ”Island Wellserver”, er en del av Statoils operasjon i Nordsjøen og skidder utstyr til bruk i brønnintervensjonsarbeidet. Foranledningen til prosjektet var en behovsmelding fra Statoil. Analyser viste at det gikk med uforholdsmessig mye tid til skiddearbeidet på båten.
– Så langt vi kjenner til kan ingen andre tilby et skiddesystem som går kontinuerlig, og som utfører en operasjon på under halvparten av tiden i forhold til dagens utstyr, understreker Malm Orstads Haakon Wiik.


EN KREVENDE JOBB

Mads Hagen og Magne Obrestad startet monteringsarbeidet i august og er nå i avslutningsfasen.
– Det har vært en krevende jobb, men det visste vi før vi startet. Prototyper er en større utfordring enn andre oppdrag, smiler Magne Obrestad og kikker på makkeren.
– Det har vært endringer, justeringer og nye tilpasninger hele tiden. Men disse to har vært utrolig flinke til å holde entusiasmen oppe.
– Jeg har flere ganger kommet med ting jeg har tenkt på i løpet av natten, skyter Wiik inn.
–Vi har jo vært med på liknende prosjekter tidligere og vet at det ofte er ett skritt fram og to tilbake i slike prosesser, svarer Obrestad, hele tiden med et smil om munnen. Montørene er imponert over nyvinningen.
– Det nye skiddesystemet har en fart på to meter i minuttet. Det høres ikke mye ut, men tilsvarende fart i dagens systemer er på kun 0,75 meter i minuttet, påpeker Wiik, og montørene gjør store øyne.
– Såpass?!?


VIL PRODUSERE FLERE

Etter FAT-testen i desember skal det nye skiddesystemet monteres på Island Wellserver, en jobb både Mads Hagen og Haakon Wiik skal være med på.
– Vi er ikke i mål før utstyret er i operasjon.
Går dere rett i gang med neste skiddeprosjekt nå?
– Vi håper selvsagt at vi skal få produsere flere skiddesystemer av denne typen.