Tether Management System

Malm Orstad lanserer ny TMS

tms6 hai fisk funky
Som et ledd i satsingen på egne produkter, lanserer Malm Orstad i disse dager et nytt og oppgradert Tether Management System (TMS).

– Vi har videreutviklet vårt allerede enkle og driftssikre Tether Management System med ny teknologi som blant annet gir muligheter for å nå større dyp, noe vi vet er ekstremt viktig for oljebransjen i dag, sier Bjørnar Huru, sjef for engineering og assisterende daglig leder i Malm Orstad.


FULLT PÅ HØYDEN

– Den nye TMS’en er et viktig løft for oss.
– Kan du utdype?
– Det betyr at vi er konkurransedyktige og kan tilby markedet et produkt fullt på høyde med våre konkurrenter, - og vel så det. Det oppgraderte subsea-produktet er inne i siste fase av engineeringsarbeidet og snart klar for fullskala produksjon.
– Oppgraderingen av TMS’en er et ledd i en større satsing på egne produkter, eller rettere, en viktig del av vår nye markedsstrategi når det gjelder promotering og salg av egne produkter, påpeker Huru. Han understreker at Malm Orstad lenge har operert med egne produkter, og til dels også solgt svært godt av dem, men at de har vært for passive i forhold til å markedsføre dem.


MER PROAKTIVE

– Vi har i for stor grad latt oss styre av forespørsler. Nå legger vi opp til en mer proaktiv linje og kommer i langt større grad enn tidligere til å satse på oppsøkende salg, ikke bare når det gjelder den nye TMS’en, men også når det gjelder egne produkter generelt, påpeker Huru. Han er opptatt av at de skal satse like mye internasjonalt som nasjonalt.
– I Norge er markedet begrenset. Verden er større, smiler Huru som har jobbet i Malm Orstad i 14 år og som er tydelig stolt over den utviklingen bedriften har gjennomgått oppigjennom hele 2000-tallet.
– Malm Orstad er en breddebedrift. Vi har samlet så å si all kompetanse på eget hus og kan i de fleste tilfeller utvikle et produkt fra skissestadiet og frem til siste hånd på verket legges, beskriver Huru. Han tilføyer at de fleste bedrifter på Jæren mestrer maskineringens kunst, men at få utenom Malm Orstad, behersker engineeringsbiten.


TONEANGIVENDE INNEN ENGINEERING

– Der er grunner for at vi har doblet omsetningen i løpet av de siste fire årene. Men det har også kostet, medgir han. Ifølge Huru ligger mye av verdiene i engineeringsarbeidet.
– En fullverdig engineeringsavdeling dreier seg om langt mer enn dyktige ingeniører. Det er selvsagt en forutsetning, men et konkurransedyktig engineeringsarbeid dreier seg i stor grad om velutviklede systemer. Den største investeringen vi har gjort i Malm Orstad finner du ikke i maskinparken, men i engineeringsavdelingen, i tegnearkivet. Her ligger de største verdiene, forklarer han. Ifølge Huru ligger Malm Orstad flere hestehoder foran de fleste andre når det gjelder engineering.
– Hva er grunnen til det?
– Vi har eiere som har våget å satse og som hele tiden jobber for å bygge og utvikle en kunnskapsbedrift, ikke en fabrikk. Dette dreier seg i stor grad om bedriftskultur. Vi har fått til noe unikt, og det skal vi skjøtte på best mulig måte i fortsettelsen.