Om oss

Hvordan vi arbeider

_DT86480
Korte leveringstider, topp moderne utstyr, lidenskapelig innsats og kvalifiserte fagfolk gjør at vi har et glimrende utgangspunkt for å kunne tilby kundene det beste produktet. Våre kunder henvender seg ofte til oss når de har behov for tett samarbeid, presis levering, høy kvalitet og riktig pris, enten det dreier seg om enkeltproduksjon eller serieproduksjon.

Siden etableringen i 1946 har vi samarbeidet med en rekke ulike oppdragsgivere, og som et resultat av dette har vi i Malm Orstad erfaring fra et vidt spekter oppgaver. Det kommer våre kunder til gode.

Vår bransje er nemlig ofte utsatt for et stort, positivt arbeidspress med høye krav til presisjon og kvalitet. Det er store investeringer, kontrakter og risiko involvert, og oppgavene vi skal bidra til å løse er ofte langt unna, langt borte og langt nede. Vi løser oppgavene vi får med stort engasjement for å skape det beste resultatet. Vi er kanskje et relativt lite selskap i internasjonal målestokk, men vi har lang og god erfaring med å håndtere store utfordringer.

Det er ikke gitt at vi kan sende våre løsninger i retur noen ganger før vi er sikre på at det fungerer. Alt  vi jobber med blir derfor utrolig nøye testet før vi sender produkter ut av huset. Gjennom tett samarbeid mellom kunden og våre ingeniører, prosjektledere, operatører, sveisere, dokumentkontrollere og resten av vårt engasjerte støtteapparat sikrer vi at resultatet blir perfekt.

Vi trives med de krevende oppgavene våre kunder utfordrer oss på, og liker godt å gjøre det ingen har gjort før. Malm Orstad er slik sett både et verksted og et laboratorium. Her skal det være rom for å tenke høyt, for å gå dypt og for å prøve å finne løsningene ingen andre har oppdaget. Vi er et studio for utvikling, maskinering, fabrikasjon, testing og dokumentasjon av verktøy som skal bore dypere, bedre og mer effektivt enn noensinne, og samtidig være sikrere, mer miljøvennlig, og vare lengre. Da er det viktig å ha en kompetent, innovativ gruppe mennesker som tar utfordringer på strak arm.

Våre løsninger gir våre kunder muligheten til å åpne, styre og drive operasjoner langt inn i det ukjente. Nøyaktig fabrikasjon basert på godt dokumentert kreativitet er vår ekspertise, og medarbeidere her i Malm Orstad går til verket væpnet med kunnskap, nysgjerrighet og presisjon.