Modifisering, reparasjon og overhaling

Malm Orstad har i en årrekke utført modifisering, reparasjon og overhaling av mekanisk og hydraulisk utstyr.

Vår fremste styrke i dette arbeidet ligger i bred kompetanse og erfaring, med fagfolk i eget hus. Med dette som utgangspunkt bidrar vi med kreative, gjennomtenkte løsninger innen flere felt og kan stå for komplette reparasjoner og vedlikehold-leveranser av både større og mindre systemer.

Kunden, med sin brukererfaring, er ofte involvert for å komme frem til de mest optimale løsningene som bidrar til å ivareta sikker drift og levetid på utstyret.


Referanser:
 
 • Skidding systems
 • Wincher
 • Manipulator Arm
 • Telescopic Guide Arms
 • Torque tool
 • Catwalk
 • Mouse Hole
 • Gripper Claws
 • BOP Trolley
 • Mud Skip Trolley
 • Horizontal Pipe Racking System
 • Riser Spider

Malm Orstad er også behjelpelig med demontering og montering av utstyr på kundens lokasjon.