KHMS

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Malm Orstad har et godt etablert KHMS-styringssystem, sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 3834-2:2006 og er godkjent både i Achilles Oil Industry og Achilles Utilities NCEprekvalifiseringsordning.

Vi leverer CE-merkede kvalitetsprodukter i henhold til Maskinforskriften og EUs direktiver, samt i henhold til flere standarder, som ISO, NORSOK, ASME, Trykktankdirektivet og API-spesifikasjoner.

En god leveranse er mye mer enn bare kvalitet i produktet. Markedet må ha forutsigbarhet med leveransen, og vite at leverandøren kan gi god dokumentasjon. Vi er opptatt av å møte våre kunders behov og forventninger gjennom god dialog, solid kunnskap og evnen til å realisere produktet. Gjennom langsiktig og strategisk planlegging vil vi dynamisk følge opp utvikling og eventuelle behov.
KHMS

HMS-politikk

Vår HMS-ledelse er høyt prioritert, med en samordnet ledelse av helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet.

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetsledelse er høyt prioritert, med en integrert ledelse av Kvalitet og HMS.

Etikk

Vi arbeider etter høye etiske standarder og prinsipper om samfunnsansvar, eierstyring og selskapsledelse.

SERTIFISERINGER

Anne%20Elisabeth%20Wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE-R Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no