Gullfaks Rimfaksdalen

gulfaks
Ny leveranse til FMC Technologies

Malm Orstad as skal levere enda et nivå-reguleringssystem til FMC Technologies. Utstyret inngår i en leveranse fra FMC Technologies til et prosjekt for Statoil. På grunn av bunnforholdene der strukturen installeres vil den bli plassert på såkalte mudmats.

Strukturen har nivåregulerings-utstyr som er designet, beregnet og produsert av Malm Orstad i samarbeid med FMC Technologies. Malm Orstad leverer 4 nivåjustering-sylindere med kontrollsystem.

Sylindrene løfter hver for seg 150 tonn. Kontrollsystemene opereres av en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), og sylindrene justerer strukturen slik at den står i vater etter at den er plassert på havbunnen, uavhengig av sjøbunnsformasjon.

Alt utstyr er designet og beregnet for lang levetid på på sjøbunnen, så mye av delene blir laget i edelt rustfritt materiale samt at sylinderstenger blir oppsveist med Inconel. Dette gjøres også for å møte kravene om lang levetid på havbunnen.

Systemet fra Malm Orstad skal leveres i april 2014.