Skiddesystem til COSL Drilling Europe

cosl
Malm Orstad AS har fått kontrakten på 2 stk skidde system til COSL Drilling Europe

Malm Orstad AS har fått kontrakten på 2 stk skiddesystem til COSL Drilling Europe. Systemene skal installeres på riggene COSL Innovator og COSL Promotor.

Malm Orstad skal levere komplett DNV godkjente skiddesystem med detalj engineering, styrkeberegninger, produksjon, testing og installasjon på rigg. Systemet består av 4 stk skidder ,ed kapasitet for 100T last, med integrert skiddetraktorer. En av skiddene skal leveres med "Cherry Picker". Det vil si en kran som er godkjendt og utviklet for bruk til personløft, samt vanlig kran arbeid, Radius 11 meter og SWL 4T ved 4 meter arm.

Malm Orstad skal også levere gangveier og nye skiddebjelker til intallasjonen.

Levering til begge riggene vil være iløpet av 4. kvartal 2012