Nye målemaskiner

Investerer i presisjon

m%c3%a5lemaskin portrett
En investering på fem millioner i nye målemaskiner, gjør at Malm Orstad kan heve nøyaktighetsnivået på sine kontrollmålinger ytterligere.

– Dokumentasjonskravene i bransjen øker stadig. For å holde tritt med utviklingen, er det helt nød-vendig å gå til innkjøp av nye målemaskiner, sier produksjonssjef Morten Orstad.

OGSÅ STØRRE DIMENSJONER
Malmen treffer ham på kontoret i første etasje, vegg i vegg med produksjonshallen. Han er i farten. Det er mye som skjer. Likevel har produks-jonssjef Orstad plass til mer.– Trøkket er bra, men vi har langt mer å gå på. Mye tyder på at det befinner seg like rundt neste sving, sier han idet vi runder hjørnet og går inn i produksjonshallen for å ta dagens målemaskin nøyere i øyesyn. Den befinner seg i et eget rom inne i produksjonshallen. Også de nye maskinene vil få sin plass her. Den minste leveres i løpet av sommeren, mens den største, som har en høyde på seks meter, kommer i høst. Med denne åpner det seg nye muligheter for Malm Orstad. – Med den store målemaskinen kan vi måle større deler enn vi kan i dag. Maskinen er såpass høy at vi faktisk må justere taket noe, opplyser Orstad.
m%c3%a5lemaskin n%c3%a5l
ENDA MER EKSAKTE MÅL
Med de to nye målemaskinene øker Voll-bedriften ikke bare kapasiteten, men også presisjonsnivået. Orstad og hans medarbeidere kan med de nye maskinene måle hver eneste produktdel de leg-ger i maskinen mer eksakt.– Vi vil dessuten kunne gå lengre inn i produk-tene, 800 millimeter for å være eksakt. Det er en styrke, forklarer Morten Orstad videre.I tillegg til økt presisjon og kapasitet, vil det nye utstyret til Malm Orstad også bidra positivt med henblikk på effektiviteten. – I noen av produktene vi produserer, må vi foreta målinger i flere operasjoner. Med nytt utstyr kan vi foreta langt de fleste målinger i én og samme operasjon. Det er en stor fordel, sier Orstad.

HELT NØDVENDIG
Morten Orstad anslår at rundt 20 prosent av produktene som produseres i produksjonshallen hos Malm Orstad, går gjennom målemaskinene. Med nytt utstyr, kan tallet fort bli høyere. – Investeringen vil uansett være stor i forhold til det vi rent økonomisk får igjen for den. Når det er sagt, er det ingen vei utenom. Oljebransjen får stadig nye krav i forhold til dokumentasjon. Dette må vi ta hensyn til, og i høst er vi fullt på høyden.