Nytt marked og leanstrategi

Bedre resultater

skjermbilde 2017-08-04 kl  11 29 26
På grunn av knallhard jobbing og omstrukturering peker endelig pilene oppover. Jærbladet ønsket i den forbindelse å lage en artikkel om Malm Orstad. Nytt marked og lean driftsstrategi har gitt gode utslag for bedriften.

Henviser til artikkel skrevet av Jærbladet under.


Etter to tøffe år peker pila oppover


Malm Orstad har vært en hardt prøvet industribedrift de siste par årene. Nytt marked og lean driftsstrategi har gitt resultater.

– Det er lystig stemning når minus blir til pluss. Vi har ikke forventinger om gamle tider, men vi håper på mer jobb slik at vi kan ta inn de som er permitterte, sier administrerende direktør Lauritz Haringstad Løvø.

Budsjett og omsetning

Til tross for at bedriften har gått med millionunderskudd de siste to årene, har Løvø alltid hatt troen på at bedriften skulle få det til igjen.

I 2015 viste regnskapstallene 44,4 millioner kroner i underskudd. En tredjedel av de ansatte måtte permitteres. Tallene som ble levert inn nå nylig viser et forbedret resultat, selv om omsetningen har gått ned fra 201 millioner til 138,8 millioner kroner.

– Budsjettet for i år er på 160 millioner kroner. Vi lander nok ikke så veldig langt vekk fra det, sier Løvø.

Større prosjekt

Bedriften har tatt flere grep for å komme seg ut av kneika. Før ble det nesten utelukkende produsert løfte- og håndteringsutstyr til store aktører innen olje og gass. Nå satses det for fullt på å produsere utstyr til Sub sea, forsvaret og fiskeoppdrett. Malm Orstad har også inngått et samarbeid med tre andre selskap og sammen dannet firmaet 4C Solution.

– I tillegg til oss består selskapet av Randaberg industri, Designbanken og Iso tech i Leeds. Hver eier 25 prosent hver. Når vi går sammen på denne måten, har vi muligheten til å ta større oppdrag, sier Haringstad Løvø.

Inne i verksted til Voll-bedriften er produksjonen i full gang.

– Den største jobben vi gjør nå er at vi produserer tre H-rammer. Rammene brukes til å reparere ødelagte rørledninger på havbunnen. Disse skal sendes til Midt-Østen. Prosjektet gjør at hele den mekaniske avdelingen er sysselsatt frem til første kvartal i 2018, sier han.

Lener seg på lean

I tillegg til å satse på nye næringer, har Malm Orstad innført lean-metoden i hele bedriften. Hovedprinsippet bak lean-metoden er å eliminere sløsing i en produksjonsprosess, og på den måten redusere produksjonstid, ressursinnsats og kostnader.

Målet er å forbedre lønnsomheten i bedriften.

– Flere av våre ansatte har fått kursing i lean-metoden. Det handler om å løfte vekk problemer en sliter med i hverdagen. Omstillingen har tatt tid, men nå kan vi se fruktene av jobben vi har gjort.

Ved hjelp av de ansatte har bedriften tatt ulike problemer ved roten, gjort tiltak og opplevd forbedring i de forskjellige avdelingene.

– Vi har hatt behov for en endring i hele bedriften. Man må jobbe med å få alle med, men det har vært en enormt bra holdning blant de ansatte. De har vært fleksible og engasjert i prosessen, sier Haringstad Løvø.

Felles mål

Den administrerende direktøren får ikke skrytt nok av de ansatte i Malm Orstad.

– Det er et team som virkelig har brydd seg, stått på og jobba sammen mot et felles mål. De har tatt skikkelig ansvar, sier han.

Selv om den negative trenden er snudd, forventer Haringstad Løvø fortsatt knallhard jobbing.

– Vi ligger positivt an og er fornøyd med situasjonen. Vi har et bedre grunnlag nå, men vi forventer ikke et vanvittig trykk til høsten. Vi har god tro på at det skal gå greit, sier han.

Foto: Jærbladet, Ida Tiberg
Kilde: http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=43213