Nyutviklet skiddeutstyr:

Effektivt samarbeid med Island Offshore

island offshore bord
Med Malm Orstads nyutviklede skiddeutstyr vil en operasjon som tidligere tok 30 minutter nå kunne gjennomføres på under halvparten av tiden.

Det nye skiddeutstyret Malm Orstad utvikler på oppdrag fra Island Offshore, vil med dette gi en enorm effektiviseringsgevinst for Statoils operasjon i Nordsjøen. Det nye skiddeutstyret skal installeres på ISland Offshores intervensjonsfartøy som Statoil benytter i gjeldende operasjon.

Oppdrag for Statoil
– Intervensjonsfartøyet vårt, ”Island Wellserver”, er en del av operasjonen til Statoil i Nordsjøen og skidder utstyr til bruk i selskapets brønnintervensjonsarbeid der, forklarer Kristell Nygård, senior operasjonsingeniør i Island Offshore.
Island Offshore er et Ulsteinvik basert rederi med til sammen 1200 ansatte herav 60 ansatte ved kontoret til Island Offshore Subsea as, Stavanger som har ansvar for drift og oppfølging av intervensjonsflåten til Island Offshore , supplerer Topside project manager i Island Offshore på Forus, Trond Eivind Larsen.
Ferdig i september
Malmen treffer de to sammen med salgsingeniør Kjell Egil Kleiveland i Malm Orstad. Der går de blant annet gjennom status og ser på den videre fremdriften i prosjektet. Etter planen skal det nye utstyret være ferdig installert på båten i Nordsjøen løpet av september måned.
– Vi er omtrent ferdige med engineeringsbiten og begynner om kort tid på planleggingen av selve produksjons- og testfasen, opplyser Kleiveland som har fulgt prosjektet siden starten. Han var også en av dem som besøkte fartøyet for å ta det eksisterende skidutstyret nærmere i øyesyn og for å få mannskapets innspill og behov med som et første innspill i produktutviklingsprosessen.
– Det er alltid viktig å snakke med de som opererer utstyret, fastslår Kleiveland enkelt.
island wellserver
Nærhet viktig
– Skulle vi ha bestilt skiddeutstyr fraen av de store internasjonale leverandørene, hadde vi fått et allerede ferdigprodusert produkt. Take it or leave it! Her får vi selv være med å utvikle produktet. Dessuten betyr det mye for oss at Malm Orstad nærmest befinner seg i nabolaget vårt. Skulle det oppstå en feil eller et reparasjonsbehov, er veien fra Forus til Voll kort, sier Larsen.

Kvalitet i detaljene
– For vår del startet prosjektet med en behovsmelding fra Statoil som ville effektivisere operasjonen sin i Nordsjøen. Ifølge analyser hadde de sett at det gikk med uforholdsmessig mye tid til skiddearbeidet på båten. Kunden utfordret oss til å komme med en løsning som reduserte tidsbruken. Vi gikk til noen vi visste ville få det til, smiler Nygård over bordet i møterommet på Malm Orstad.

Island Offshore kjente selskapet på Jæren fra tidligere jobber og visste hva som bodde i jærbuene. Det hastet med å få et vellykket prosjekt på beina.
– Tiden er alltid en kritisk faktor, og som regel starter ethvert prosjekt med en oppgave som helst skulle ha vært løst i går, smiler Nygård.
– Malm Orstad snudde seg rundt og tok tak i oppgaven med det samme. Det var også et vesentlig moment for oss, legger hun til.

Mer enn forventet
Den potensielle effektiviseringsgevinsten Malm Orstad etter en tid kunne presentere for Island Offshore, var langt høyere enn de hadde våget å forvente.
– Hvordan har dere løst dette?
– Vi måtte først bestemme oss for om vi skulle gå med små eller store skritt og om tempoet skulle være sakte eller hurtig. Svaret ble skrittløs gange, beskriver Larsen i Island Offshore og får et bekreftende nikk fra Kleiveland.
– Mens dagens utstyr beveger seg rykkvis fremover, og nærmest går to skritt fram og ett tilbake, vil det nye utstyret sørge for en kontinuerlig bevegelse over skinnene på båtdekket. Det gir en helt annen flyt, et høyere tempo og dermed en langt mer effektiv utstyrsforflytning, fortsetter han.

Flere eksemplarer?
Dersom det nye utstyret blir så godt som Malm Orstad og Island Offshore både tror og håper, er det stor sannsynlighet for at flere av intervensjonsfartøyene til Island Offshore får et tilsvarende utstyr med tiden.

– Vår erfaring med Malm Orstad er at de legger stor vekt på kvalitet, også i detaljene. Det er avgjørende, for det er som regel i detaljene det svikter. Derfor sitter vi her nå, og derfor har vi stor tro på prosjektet, oppsummerer Trond Eivind Larsen i Island Offshore.